top of page
Jeg har desværre pt. lukket for opstart af nye forløb

Parterapi 

Hvorfor gå i parterapi?

Internationale undersøgelser har vist, at parforholdet er den familierelation, som har størst betydning for hele familiens livskvalitet. Samtidig ved vi, at parforholdskvaliteten falder som tiden går, og særligt i årene med små børn. Det er altså normalt at opleve vanskeligheder i sit parforhold over tid, og vigtigt at værne om relationen. Søg derfor hjælp i tide.

Min erfaring

Jeg har 10 års erfaring med at bevæge par fra fastlåsthed til tryghed, vitalitet og glæde. Min erfaring spænder fra korte forebyggende forløb til længerevarende forløb, der naturligt er behov for efter perioder med opslidende konfliktmønstre, utroskab eller fysisk og psykisk sygdom.

Hvordan arbejder jeg?

Jeg er certificeret parterapeut og supervisor fra The International Centre of Excellence in Emotionally Focused Therapy i Canada. Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) tager sit udgangspunkt i teorier og forskning omkring tilknytning og kærlighed. Grundantagelsen er, at vi alle har et behov og en længsel efter et trygt parforhold funderet i kærlighed og samhørighed. Denne tryghed gør os stærke, mere selvstændige og frie og kan endda hele sår og traumer, som vi har med os i bagagen.

I EFT arbejder man på at identificere de samspil, som er med til at skabe problemer, afstand og utryghed. Det kan f.eks. være, at den ene af jer trækker sig mere og mere, mens den anden bliver mere og mere bebrejdende. Eller det kan være et samspil med gensidige beskyldninger og bebrejdelser, hvor det gælder om at “vinde” og få ret. Og endelig er der par, hvor begge parter trækker sig, lukker ned for deres følelser og ikke mærker noget.

Jeg hjælper jer med at identificere jeres samspil og de underliggende følelser og længsler, som er drivkraften bag. At identificere og forstå jeres mønster er første skridt i retning mod forandring. I parterapien vil der være fokus på at skabe en følelsesmæssig stabil og tryg kontakt mellem jer, som er udgangspunktet for bedre kommunikation, større intimitet og flere positive oplevelser sammen. 

Virker det?

Ja, EFT er en evidensbaseret metode, der gennem gentagne effektstudier har vist høj effekt for par, der engagerer sig i et kontinuerligt forløb med en erfaren, varm og dygtig EFT terapeut. EFT har også i en række undersøgelser bevist sin effekt i arbejdet med par, hvor én eller begge har traumer eller omsorgssvigt med i bagagen samt for par, der kæmper med effekterne af utroskab.

Image by youssef naddam
Lyckligt högt
Jeg har desværre pt. lukket for opstart af nye forløb

Parterapi 

Et typisk forløb i parterapi

Et parterapeutisk forløb begynder med et Par-tjek. Det består af et udførligt spørgeskema, I udfylder hver for sig, der både forbereder jer og mig på vores første møde. Derefter mødes vi til en fælles session efterfulgt af endnu en fælles session. I de to samtaler undersøges både jeres styrker og bekymringer samt jeres ønsker til terapien. I slutningen af anden session kommer jeg med mit bud på, hvad der kan hjælpe jer bedst, og I får også en rapport, der er lavet på baggrund af svarene fra spørgeskemaet og med inspiration til vejen videre. Læs mere om Par-tjek her. Efter anden session besluttes det, om der skal aftales et forløb. Hvis I fortsætter, ser jeg jer efterfølgende individuelt én gang og derefter fremover til fælles sessioner.

Tidsrum

Parterapi afholdes i tidsrummet mellem 9.00 og 16.00 og hver session varer 90 minutter.

Læs nedenfor, om I tilhører målgruppen for parterapi, hvis ja, kan I booke en tid her 

Målgruppe

Parterapi er for jer, der ønsker at udvikle og forandre jeres forhold, fordi I begge ønsker at komme tættere på hinanden og leve sammen på den lange bane. I er begge villig til at arbejde med jeres egen andel og bidrag til, at I har mistet kontakten eller sidder fast i gentagne konfliktmønstre. 

Parterapi er ikke for par, hvor:​

  • Der ikke er et ønske om eller meget stor tvivl om at blive i forholdet, men man tager ikke ansvaret for at afslutte forholdet. 

  • Den ene ønsker ikke at arbejde på at udvikle forholdet, komme tættere på den anden eller tage egen andel.

  • Der er et misbrugsproblem, man ikke ønsker at søge behandling for eller tage ansvar for

  • Der er en igangværende affære, som man ikke er villig til at afslutte

  • Man lider af ubehandlet svær depression, angst eller anden psykisk lidelse

  • Man har ubehandlede og svære personlighedsforstyrrelser

  • Der er tilbagevendende fysisk og psykisk vold, hvor én partner systematisk udøver volden, og hvor den anden partner er bange og i fare

Hvis du er udsat for fysisk og psykisk vold og har brug for akut hjælp nu og her, skal du kontakte et krisecenter – du finder en oversigt her

Hvis du selv ønsker at arbejde på at stoppe egen voldelig adfærd, kan du opsøge Dialog mod Vold

Hvis I er et par, der ønsker hjælp til at stoppe fysisk og psykisk vold, skal I henvende jer til Dialog mod Vold

Hvis du lever i et forhold, hvor du er i tvivl, om du er udsat for vold eller er i tvivl om, hvad der er normalt og acceptabelt opførsel, kan du få hjælp her

bottom of page