top of page

Individuel terapi

Jeg er specialiseret i Mindful Selv-medfølelse (MSC), Internal Family Systems (IFS) og Emotionsfokuseret terapi (EFT).

I terapien hjælper vi de utrygge, glemte eller ekstreme dele af dig, der stiller sig i vejen for, at du kan være i god og tryg kontakt med dig selv og andre mennesker samt at sætte sunde grænser og passe godt på dig selv i forhold til relationer, sundhed, leg og kreativitet. 

 

Når vores dele får hjælp, så åbner det op for et liv i mere harmoni og fleksibilitet både indadtil i forhold til dig selv og udadtil i forhold til andre mennesker og til aktiviteter, du elsker, men som du måske har opgivet.

Jeg er særlig specialiseret i terapeuter og psykologers egenterapi, relationsudvikling, tilknytningsprocesser samt sorg & tabsprocesser.

 

Jeg har mange års erfaring med at inkludere eksistentielle og spirituelle lag af vores bevidsthed i terapeutiske samtaler.

 

Læs mere i min blog her for at få en fornemmelse af, hvordan jeg arbejder. Du kan også læse mere om IFS min primære metode længere nede på denne side.

Jeg har desværre lukket for opstart af nye forløb, men kontakt mig her for spørgsmål eller en viderehenvisning

 

72854372_10157644062781425_4041370264812
ifs model.png

IFS

IFS (Internal Family Systems) er skabt af den amerikanske psykolog og familieterapeut Dr. Richard Schwartz og er en evidensbaseret psykoterapeutisk metode.

 

Som flere andre før ham opdagede Schwartz gennem arbejdet med sine klienter, at psyken ikke er en samlet enhed, men består af et utal af dele, som også kan kaldes underpersonligheder, og at dette ikke er et tegn på en personlighedsforstyrrelse, men tværtimod udtryk for normalitet.

 

I arbejdet med klientens forskellige dele kom Richard Schwartz til den radikale erkendelse, at alle underpersonligheder ønsker at gøre det bedste for personen på hver deres måde, også selv om de kan være ekstreme, have en pris og skabe forskellige problemer i klientens liv. Vi er også alle født med et Selv, som ikke kan ødelægges af traumer, men som kan være skjult af underpersonlighederne og komme frem, når der er tryghed nok til at give det plads.

Selvet rummer helende kvaliteter af omsorg, medfølelse, nysgerrighed, klarhed og mod m.m. I IFS sker udvikling og heling i høj grad gennem at skabe en relation mellem Selvet og underpersonlighederne, hvilket giver Selvet mulighed for at fungere som en omsorgsfuld, medfølende, nysgerrig og helende støtte og leder i psykens indbyrdes forbundne dele, der rummer hver deres kvaliteter og ressourcer.

Terapeuten er vikar for Selvet indtil dit eget selv er kommet online

I IFS terapi får du således adgang til dit selv og kan hjælpe dine dele. Mit selv og mine dele guider processen trygt og sikkert undervejs.

Jeg er medstifter af IFS Danmark.

Læs mere om IFS Danmark her www.selv-til-del.dk

Følg med på IFS Danmarks facebookgruppen her

Se video nedenfor af Dr. Richard Schwartz, der forklarer IFS.

Farve Stain

Anbefaling

Kort og godt: Så er Signe er skabt til det hun laver. Signe er hjertevarm, utrolig faglig kompetent, og nærværende. Jeg har følt mig lyttet til, mødt og udfordret i den helt rette balance.

Man kan mærke, at Signe har mange år bag siden indenfor dette felt, og samtidig har gjort sig personlige erfaringer i livet, der gør, at hun kan give det, hun kan.

Kvinde
psykologistuderende & sygeplejerske

bottom of page