Privatlivspolitik

Denne side beskriver privatlivspolitikken hos psykolog Signe Steenberger, herunder hvordan behandling af dine persondata foregår.

 

Behandling af persondata

Når du er klient hos mig, får jeg i forbindelse med terapien personfølsom data om dig, i form af helbredsmæssige oplysninger. De oplysninger du giver mig bruger jeg til at at vurdere din henvendelse og tilrettelægge og udføre vores terapeutiske forløb. Det kan eksempelvis være i forbindelse med dialog om booking af tid og oplysninger, der bruges i forbindelse med terapi eller din deltagelse i én af mine grupper. Formålet er bedst muligt at kunne støtte dig i dit forløb, sikre en høj kvalitet, samt administrere bookinger, sende faktura m.m.

Hvis du tager henvendelse på vegne af en anden person (eksempelvis en borger eller medarbejder), bør du sikre dig, at dette sker i overensstemmelse med vedkommende, og at vedkommende gøres opmærksom på denne privatlivspolitik. Ved klienter under 16 år skal samtykkeerklæringen accepteres af værge eller forældre.

Dine persondata gemmes i maksimalt 5 år fra seneste aktivitet. Dette sker for at undgå, at du skal betale for en ny opstartssamtale, hvor jeg får samme informationer, som du allerede har givet, såfremt du ønsker at genoptage samarbejdet på et senere tidspunkt. Herudover er der andre juridiske forpligtelser der gør, at udvalgte persondata skal lagres i noget tid efter forløbet, det være sig psykologloven og regnskabsloven.

Oplysninger der behandles

De persondata og andre oplysninger du videregiver er de oplysninger som bliver behandlet og gemt. Dette kan blandt andet være (men er ikke begrænset til): navn, køn, alder, adresse, kontaktoplysninger, CPR nr., oplysninger om mentalt helbred og livsudfordringer, seksualitet, opvækst og oplysninger fra og om dine forløb.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dette gør du ved at kontakte mig skriftligt. Herved vil al persondata der ikke længere skal benyttes til et lovligt formål blive slettet. Oplysninger der er lovpligtige at lagre, såsom persondata tilknyttet fakturaer eller til min journalpligt, vil fortsat være lagret efter gældende lovgivning.

Cookiepolitik

Når du besøger signesteenberger.com registreres dit besøg i din browser i form af en cookie. Der benyttes ligeledes cookies til en række funktionaliteter.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille fil som indeholder en identifikation af enheden over for signesteenberger.com. Filen inderholder ikke personlige oplysninger om dig, men benyttes eksempelvis til udvalgte funktionaliteter på hjemmesiden.


Hvad bruges cookies til på denne hjemmeside?

  • at sende besked via kontaktformularen

  • at gennemføre din booking

  • tilmelding til nyhedsbrev

  • at lagre dit samtykke til cookies


Hvorfor bliver jeg bedt om at afgive samtykke til brug af cookies?

I henhold til bekendtgørelsen om cookies skal virksomheder indhente samtykke til anvendelse alle cookies, der ikke er teknisk nødvendige for at benytte hjemmesiden. I mit tilfælde benyttes der udelukkende cookies til nødvendige funktionaliteter på hjemmesiden, så derfor indhentes udelukkende et overordnet samtykke for at gøre opmærksom på dette. Hjemmesiden benytter ikke cookies til markedsføringstiltag.

Hvem giver jeg samtykke til?

Du giver samtykke til psykolog Signe Steenberger - CVR: 39062828.

Hvis du ønsker at slette cookies

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller blot ikke ønsker at anvende cookies, kan du slette udvalgte eller alle cookies i din internetbrowser ved at følge en af nedenstående eksterne vejledninger. Bemærk, benytter du flere enheder (eksempelvis både computer og smartphone), skal du slette cookies på dem alle. Jeg har desværre ikke mulighed for at vejlede i, hvordan dette gøres, men se som sagt nedenfor for eksterne vejledninger: