top of page

Retræter

 

Retræterne er for kvinder, der ønsker at fordybe sig i det selvkærlige forhold i et trygt fællesskab i forbundethed med årstiderne. 

 

Du har stiftet bekendtskab med enten meditation, mindfulness eller selv-medfølelse fra terapi eller kurser, men behøver ikke at have en lang erfaring med nogen af delene.​

 

Du ønsker at fordybe og udvikle et kærligt forhold til dig selv og har en længsel efter at leve mere cyklisk forbundet med naturen.​

 

Retræterne kan være til særlig gavn for dig, der til dagligt arbejder professionelt med at hjælpe andre (psykologer, læger, sygeplejersker, undervisere med flere). Dette gælder også, hvis du står i krævende omsorgsroller i dit privatliv fx som pårørende eller i et forældreskab, der kræver noget særligt af dig.

 

Mange oplever en stor længsel efter at leve i større forbundethed og kontakt. På retræter i samspil med årstiden skaber vi forbundethed og kontakt på tre planer. Indadtil til dig selv, udadtil med hinanden i gruppen og i samspil med naturen omkring os.

 

Når vi lader årstidernes cyklus guide os ind i et selvkærligt forhold med os selv og hinanden, så får vi kontakt til en visdom og et nærvær, der nemt går tabt i et presset hverdagsliv, der er indlejret i en lineær, materialistisk og præstationsorienteret kultur.

 

b3dcb8_d14db73be5fc4124b05dd7790dcc1beb_
Vaerelse-midlertidigt.webp
Farve Stain

Anbefaling

Varmeste anbefalinger af Signes retræter, der med sine forskellige elementer for mig skabte en unik proces og dyb bevægelse - men med lethed, naturlighed og uhøjtidelighed. En meget bevægende og nærende oplevelse, både sanseligt, menneskeligt og spirituelt. En gave. 

Kvinde,
Psykolog

bottom of page