top of page
Jeg har desværre pt. lukket for opstart af nye forløb

Par-tjek

Hvad er et Par-tjek?

Et Par-tjek åbner muligheden for, at I som par kan standse op og reflektere over jeres parforhold på et kvalificeret, systematisk og videnskabeligt grundlag. Et Par-tjek giver jer et klart billede af jeres ressourcer og samtidig et overblik over jeres primære vanskeligheder. Alt sammen med det formål at I kan tage hånd om jeres parforhold på en god måde og ikke mindst i god tid.

En international undersøgelse viser, at par i gennemsnit venter seks år fra de oplever problemer til de opsøger parterapi. Det er for mange alt for lang tid. Så mange år med konflikter slider på tilliden, trygheden og ikke mindst motivationen til at udvikle sit forhold. Par-tjek gør det muligt at passe på sit parforhold i god tid med en lille indsats.

Forløbet i Par-tjek

Et Par-tjek består af et indledende online spørgeskema og 2 x 1,5 times samtale med mig. I spørgeskemaet og i den første samtale undersøges jeres parforholds styrker samt jeres udfordringer. På baggrund af dette vil I ved den anden samtale modtage en tilbagemelding - både på det positive og det udfordrende – og vi vil sammen tale om, hvad I kan gøre for at tage hånd om jeres udfordringer på en god måde. Her vil I også modtage en personlig feedback-rapport, som I kan benytte som redskab til at arbejde videre med jeres forhold derhjemme.

Det komplette forløb består således af følgende trin:

  1. Tilmelding

  2. Udfyld spørgeskemaer

  3. Første samtale

  4. Anden samtale + feedback-rapport

Virker det?

Ja, både international og dansk forskning viser, at Par-tjek over tid har positive effekt på pars tilfredshed med deres forhold.

Læs mere her

Book en tid her

Farve Stain
bottom of page