top of page

Fra adskilthed til forbundethed

Vi mennesker kan opleve forbundethed på mange planer og måder.


Forbundetheden er der faktisk hele tiden, men det kan være sjældent, at vi mennesker kan mærke den, da vi ofte føler os adskilte her i den vestlige verden, der har fremhævet individualisering som norm og status. I mit arbejde og i mit liv undersøger jeg igen og igen, hvordan vi kan få adgang til forbundethed på tre planer:


1) indadtil til dele af os selv


2) udadtil til hinanden i relationer


3) i samspil med naturens enorme intelligens, magi og visdom


Forbundetheden findes på alle planerne og de støtter op om hinanden. Det hele hænger faktisk sammen fordi ALT hænger sammen.


Men for at bevæge sig fra adskilthed til forbundethed kræver det, at vi stopper op, sætter tempoet ned, åbner vores sanser og nærvær. Nogle gange bliver vi også nødt til at bede om at modtage kærlig guidance og støtte til at træde ud af isolation fordi, vi simpelthen er lost, og ikke kan gøre det alene længere.


Nogle gange er vejen til forbundethed relationel altså via kontakt med andre mennesker, andre gange løber den via et ordløst samspil med naturen og andre gange sker det, når du møder en del af dig selv med nysgerrighed. Der kan også komme store oplevelser af forbundethed via kunst. Personligt finder jeg den hyppigst i musikken og særligt i de store klassiske korværker.


Det, vi bruger tid og nærvær på, elsker vi. Og det, vi elsker, passer vi på.


Klimabeskyttelse, selvmedfølelse og trygge og frie relationer kalder på det samme i os: Kærlighed, kraft og forbundethed. Det kalder på, at vi få kontakt til dybere visdomslag i os selv, der ikke bare intellektuelt, men dybt på vores celleplan ved og forstår, at vi er forbundet med alt levende omkring os og at livets gang er cyklisk med døden. Det kalder også på, at vi healer de traumer og tab, der adskiller os på alle tre planer. Derfor står arbejdet med traumeheling og hjemhentning af forviste dele af os selv i psyken også helt centralt i den måde, jeg arbejder og lever på. Det er via den form for helingsarbejdet, at forbundetheden kan flyde frit igen, og vi igen begynder at passe på os selv, hinanden og den helt store familien; naturen med alle dens væsener. Dette kan ske både individuelt og kollektivt. Der er igen brug for helingsarbejdet på flere planer.


Vi lever i en tidsalder med faretruende konsekvenser. Jeg bliver mere og mere klar over, at vi der arbejder professionelt med menneskers lidelse må inddrage alle tre planer og gå andre veje end den traditionelle vestlige individualiserede psykologi og medicin hidtil har gjort. Vi må kunne arbejde bredere, da den psykiske sundhedskrise vi står i er forbundet med den krise vores jordklode står i.


Mine retræter, grupper og terapiforløb er særligt for fagprofessionelle, der vil gå denne vej selv og bringe deres levede erfaringer med forbundethed til sine relationer, til deres klienter og til jorden i naturbeskyttelse, fordi det hele hænger sammen og fordi, det er nu, det skal ske.

Commentaires


bottom of page