top of page

Par-tjek - Hjælp dine par til at tage hånd om hinanden i tide

De fleste af os går regelmæssigt til tandlægen for at få et eftersyn, fordi vi ønsker at have sunde tænder i mange år. Hvis vi først søger hjælp, når en tand gør ondt, er det ofte en større og mere omfattende behandling, der skal til for at redde tanden, og nogle gange er det for sent. På samme måde er det vigtigt at passe på vores parforhold både i tide og over tid. Tilfredsheden med parforholdet falder over tid (Doss, Rhoades, Stanley, Markman, 2009) og par søger ofte ikke hjælp til parforholdet eller søger først hjælp, når problemerne har vokset sig store – og det måske er for sent at redde forholdet (Doss, Atkins, & Christensen, 2003).

Skilsmissestatistikken taler sit eget tydelige sprog, næsten halvdelen af dem, der bliver gift, bliver skilt igen (50,8 procent ifølge Danmarks Statistik, 2016). Det er vanskeligt at bevare et sundt og trygt parforhold.

Et nyt tilbud til par

På baggrund af denne viden har Center for Familieudvikling ved psykologerne Mattias Stølen Due og Signe Steenberger i samarbejde med forskerne Tea Trillingsgaard, Hanne Nørr Fentz og James Cordova udviklet Par-tjek. Par-tjek er et tilbud til par, der ønsker at styrke forholdet og forebygge vanskeligheder. Både dansk og international forskning har vist, at Par-tjek har en positiv effekt på parforholdstilfredshed og intimitet i forholdet (Trillingsgaard, Fentz, Hawrilenko, Cordova, 2016; Cordova et al., 2014).

Par-tjek er et nyt format inden for forebyggende tilbud til par. Det består af et indledende online spørge-skema efterfulgt af to samtaler med en vejleder. Ved den sidste samtale modtager parret en personlig Feedbackrapport, som de kan arbejde videre med. Samtalerne kombinerer elementer af udredning, caseformulering, psykoedukation og parterapi. Tilbuddet har et stærkt fokus på parrets ressourcer og på at hjælpe par til aktivt at tage hånd om deres forhold til hinanden.

Par-tjek kan bruges som et tilbud i sig selv eller som en systematisk og grundig assesment til parterapi.

Ønsker du som fagperson at tilbyde Par-tjek til dine par, kan du uddanne dig i konceptet hos Center for Familieudvikling, hvor jeg er blandt underviserne. Se mere her

Gratis download af første kapitel i Par-tjek manualen - klik her

bottom of page