Individuel terapi

Jeg tilbyder individuel terapi til dig, der gerne vil udvikle og udvide dine måder at være sammen med dine nærmeste på. Det kan være som forælder, datter, søn eller partner. Uanset i hvilken relation, du oplever fastlåsthed, hjælper jeg dig til at arbejde med de blokeringer, der bremser dig i at være i god kontakt med dem, du elsker, eller som gør det svært for dig at bevare din integritet og leve efter dine værdier.

Jeg er specialiseret i Mindful Selv-medfølelse og bruger det aktivt som en del af terapien, da det typisk er utrygge dele af os selv, der bremser os for at være i god og tryg kontakt med andre eller at sætte de grænser, der er uundgåelige i samspil med andre. At møde sig selv med medfølelse, mod og styrke er at skabe en tryg tilknytning indadtil i dit indre landskab, og et trygt indre landskab åbner op for et liv, der udadtil nemmere kan leves med samme medfølelse, mod og styrke i samspil med andre mennesker og i forhold til aktiviteter, du elsker., men som du måske har opgivet.

Book en tid her

  • LinkedIn Social Icon
  • Black Facebook Icon

© 2017 af Psykolog Signe Steenberger